Atrakcje w regionie


 

 

 

 

 

Drawa - opis szlaku kajakowego
Km 180,0 Start przy plaży na terenie kempingu nad jeż. Drawsko w Czaplinku.
Czaplinek - liczy około 6400 mieszk. Węzeł drogowy, dojazd PKP i PKS. Ośr. turystycz-no-wypoczynkowy i kolonijny, przystań żeglarsko-kajakowa. dom wyciec/.kowy. motel, kemping.
Jako warownia słowiańska Czaplinek został przekazany w 1288 r, przez księcia Przemysława II Zakonowi Templariuszy. Następnie opanowany przez Brandenburgię. Prawa miejskie uzyskał na przełomie XIII/XIV wieku. W roku 1368 został odzyskany dla Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. Utracony w roku 1657 na korzyść Brandenburgii, W granicach Polski znalazł się ponownie dopiero w roku 1945. Zniszczony \v 50%. Zachowane /ahytki; kościół parafialny Świętej Trójcy, z XIII w.. na miejscu słowiańskiego grodu; kościół filialny Świętego Krzyża z 1829 roku, ratusz pochodzący z 1845 roku; domy o konstrukcji szkieletowej z XVIII i XIX w.
Jezioro Drawsko - znajduje się na wysokości 128 m n.p.m. Powierzchnia 1866 ha, długość 12,6 km. szerokość (bez zatok) 1,5 km, maksymalna głębokość 83 m - drugie pod względem głębokości jezioro w Polsce.
Jezioro rozczłonkowane, jako efekt skrzyżowania kilku rynien jeziornych, tworzących daleko wysunięte zatoki: Rzepowską, Hcnrykowską. Rękawicką, Dno piaszczyste, woda czysta. Na jeziorze wyspa Bielawa o powierzchni 80 ha z okazem zabytkowego buka.

Brzegi Drawska zadrzewione, przeważnie wysokie (do 40 m nad poziomem jeziora), tylko brzeg zachodni częściowo zalesiony.
Drawa wpływa od wschodu z jeziora Żerdno, wypływa z zatoki Rzepowskiej do jeziora Rzepowskiego (39 ha).
Opływanie jeziora Drawsko należy potraktować jako wstępny etap spływu Drawą. Wzdłuż linii brzegowej skierować się z Czaplinka w kierunku północ -no-zachodnim, opłynąć kolejno zatoki Henrykowską, Rękawicką i Rzepowską. Następnie, w kierunku północnym dopłynąć do wsi Uraz oraz ku wsi Kluczewo, położonej w pobliżu najdalej wysuniętego na północ krańca jeziora Drawsko. Wracając przy wschodnim brzegu odwiedzamy północny brzeg wyspy Bielawy.
Km 175,8 Najbliższe płatne pole namiotowe znajduje się w Starym Drawsku na wsch. brzegu jeziora naprzeciw wyspy Bielawy. Biwakowanie na terenach poza dozwolonymi jest zakazane - karane wysokimi mandatami.
Płynąc z biwaku w Starym Drawsku w kierunku jeziora Rzepowskiego, południowy brzeg wyspy Bielawy pozostawia się po prawej stronie.
Km 170,8 Wypływ Drawy z zatoki Rzepowskiej jeziora Drawsko. Rzeka wąska, prąd bystry, brzegi zadrzewione. W korycie kładka z drągów. Gałęzie i pojedyncze, zwalone drzewa nie stanowią szczególnej przeszkody.
Km 170,0 Jeż. Rzepowskie, płynąć przy lewym brzegu. Największa głębokość jeziora - 5 m.
Km 169,0 Wypływ Drawy z jeziora Rzepowskiego - na zachodnim brzegu, przed zabudowaniami wsi Rzepowo. Po 200 m - most drogowy, P - wieś Rzepowo. Pod mostem kamienisty zjazd - bez problemów.
Prąd szybki lub rwący, w korycie pojedyncze, zwalone drzewa i gałęzie, spływ przebiega jednak bez zakłóceń. Drobne zakręty rzeki tworzą wielki łuk zmieniając zasadniczy kierunek z zachodniego na południowy. Woda czysta.
Km 165,1 Betonowy most drogowy, L - wieś Głęboczek. Nad rzeką zabytkowy młyn - przenoszenie 20 m lewym brzegiem.
Km 164,6 Ujście Drawy do jeziora Krosino (powierzchnia 90 ha, głębokość 17 m). Jezioro o kształcie litery L ma długość 4 km, a największą szerokość 700 m. W północnej części, od zachodu, znajduje się zarośnięte ujście dawnego koryta Drawy, tzw. Drawiska. W zachodnim krańcu jeziora widać dwie wysokie wieże pośród zabudowań - to Budowo. Brzegi jeziora porastają lasy. Woda czysta.
Km 162,0 Wypływ Drawy w kierunku południowym z południowej części jeziora Krosino - na granicy lasu ciągnącego się dotąd wzdłuż brzegu jeziora.
Las przy lewym brzegu towarzyszy rzece aż do strugi łączącej Drawę z jeziorem Wilczkowo. Most drogowy, bystry prąd - spływać uważnie przy lewym brzegu. Tereny podmokłe. Gałęzie drzew sięgają daleko w koryto rzeki. Prąd wolny. Szerokość nieuregulowanej rzeki wynosi 20 m.
L-do Drawy uchodzi rzeczka o słabym prądzie, niosąca wody z jeziora Wilczkowo. Odległość jeziora od Drawy - 800 m.
Jezioro Wilczkowo ciągnie się ponad 4 km w kierunku północno-wschodnim, ku wsi Siemczyno- Na północnym brzegu jeziora znajdują się zakładowe ośrodki wypoczynku letniego. Często biwakują tu również kajakarze kończący etap / jeziora Drawsko.
Rzeka bardzo kręta, prąd wolny, szerokość koryta zwężona gałęziami drzew. Brzegi podmokle z szuwarami i pokrzywą. Km 159,8 L - gospodarstwo rolne Budowo. L - miasto Zlocieniec, stanica wodna następnie zniszczony pałac w stylu pseudo-barokowym.
Km 156,5 Młyn w Złocieńcu - przenoszenie 50 m lewym brzegiem przez ulicę.
Zlocieniec - miasto liczące 13900 mieszkańców, z prawami miejskimi od roku 1333. Hotel, se/onowe schronisko młodzieżowe, pole biwakowe, dom wycieczkowy nad jeziorem Dłusko. Wę/eł kolejowy i drogowy.
Przed rokiem 1000 Złocieniec był grodem słowiańskim, w następnych wiekach należał na przemian do Brandenburgii. Polski t Prus. Najcenniejszym z uchowanych zabytków jest gotycki kościół parafialny / X1V~XV w., odbudowany w 1782. W rynku ratusz. Na brzegu Drawy fundamenty rozebranego zamku z XIII-XIV w. z zachowaną fosą.
Poniżej Złocieńca wąska rzeka zmienia charakter. Brzegi stają się wyższe, nie ma dobrych miejsc biwakowych, mało drzew i krzaków. W korycie skupiska wodnej roślinności, trzciny zwężają lustro wody. Rzeka meandruje. Wodorosty nieco utrudniają spływ.
Km 147,8 P - ujście rzeki Kokny. 200 m poniżej ujścia, na prawym brzegu Drawy, znajduje się dogodne miejsce na obóz. Polana nie jest widoczna z rzeki, ma kształt prostokąta 30 x 40 m.
Poniżej ujścia Kokny Drawa nieco się zmienia. Koryto staje się węższe, prąd dostrzegalny, znikają wodorosty. Wiele zakrętów, gałęzie drzew zwisają nad wodą. Km 145,5 L - kilka zagród odległej od rzeki wsi Suliszewo.
Km 142,0 P - wieś Dalewo. W oddali wieża kościoła w Drawsku Pomorskim.
Na rozwidleniu rzeki, przed pierwszymi zabudowaniami miasta, trzeba skierować się w prawą odnogę, przepłynąć przez centrum miasta i pod kilkoma mostami. Dogodnym punktem na zatrzymanie się jest teren stanicy wodnej. Dobre dojście do wody, pomosty - wygodnie można przycumować większą ilość kajaków.
Km 135,3 Drawsko Pomorskie - miasto leżące na skrzyżowaniu 6 dróg oraz przy linii kolejowej Szczecinek-Szczecin. Około 10700 mieszkańców. Prawa miejskie - w roku 1297.
Okresowymi właścicielami Drawska na przestrzeni tysiącletniej historii byli: Nowa Marchia, Brandenburgia, Krzyżacy. Prusy i oczywiście Polska. W ostatniej wojnie, w krwawych walkach o przełamanie Wału Pomorskiego, zginęło na tym terenie 3.5 tyś. żołnierzy polskich i radzieckich. Znis/c/onc w 80% miasto wróciło w 1945 r. do Polski. Z wartościowych /ubytków pozostał póżnogotycki kościół parafialny z XIV-XV w., fragmenty murów obronnych z XIV w., domy z XVIII-XIX w. Drawsko posiada hotel i pole namiotowe przy stanicy wodnej.
Poniżej Drawska Drawa zaczyna meandrować a jej charakter doskonale opisano w przewodniku: ,,... odcinek o brzegach porośniętych rosochatymi i krzaczastymi wierzbami. Dużo podwodnych pni, kołków, gałęzi, a poniżej prąd jest dość szybki, płynięcie wymaga umiejętności i ostrożności."
Km 132,3 Poniżej Drawska i poniżej mostu kolejowego pewne trudności w spływie sprawiają zniszczone urządzenia dawnego młyna Młynowo. Na rozwidleniu przed młynem należy wpłynąć w prawą odnogę, a za zakrętem rzeki spłynąć z progu pod prawym przęsłem mostu.
Zniszczony mostek - na pozostałych po nim palach tworzy się niekiedy zator z pni, gałęzi czy wodorostów.
Km 123,3 Ujście Drawy do jeziora Lubię.
J. Lubię - długość jeziora 14 km, szerokość 2,2 km, maksymalna głębokość 45 m. Jezioro rynnowe, dobrze rozwinięta linia brzegowa. 4 wyspy: Sołtysia, Ptaszyniec, Rybaki, Kamieniec.
Km 121,9 L - zatoka, w głębi wieś Gudowo: przystań wodna, kąpielisko, PKS, kościół z XVII w., grodzisko.
Km 118,0 P - wieś Karwice, pałac z XVIII w. Na uroczym cyplu ośrodek wypoczynkowy - i naturalny basen kąpielowy. L-na południowej stronie półwyspu malowniczo położona stanica wodna z polem namiotowym.
Km 114,7 L - wieś Lubieszewo: sklep, przystanek PKS.
Km 113,0 P - wypływ Drawy z jeż. Lubię. Wypływ znajduje się na prawo od wieży triangulacyjnej, w zatoce, w odległości 500 m od wysepki przy prawym brzegu.
Piękna jest Drawa poniżej jeziora Lubię. Szerokie koryto miejscami zwężone do 2 m przez gałęzie krzaków i drzew. Prąd średni, na odcinku przełomu szybki. Kilka przeszkód ze zwalonych drzew zmusza do uważnego sterowania. Brzegi porośnięte szuwarami i trzciną, miejscami, w wyższych partiach las sosnowy. Olbrzymia ilość zakoli i zakrętów.
Most drogowy, P - droga Karwice - Sienica. Lasy na obu brzegach.
Km 112,2 Kładka, początek przełomu Drawy, najpiękniejszy odcinek jej środkowego biegu. Rzeka wije się między lasem a łąkami, prąd nabiera szybkości. Brzegi coraz wyższe, las dochodzi do koryta rzeki. Na przełomowym odcinku woda jest płytka, miejscami rwąca, czysta. Występują rozlewiska i urwiste brzegi.
Stopniowo dolina poszerza się, lasy oddalają się od rzeki, meandry, brzegi niższe.
Km 102,0 Ujście Drawy do jeziora Dębno Wielkie. Długość jeziora 2 km, szerokość 800 m, największa głębokość 6 m. Brzegi w większości niskie, częściowo podmokłe, zalesione. Do wypływu Drawy należy kierować się na zachód, w zwężającą się lejkowato zatokę. Bardzo dobre miejsca biwakowe znajdują się w lewo od ujścia Drawy do jeziora. Na wysokich pagórkach rośnie las sosnowo-grabowy, schodzący aż do wody. Teren suchy. Dobry biwak również na przeciwnym brzegu - przed jeziorem Dębno Małe.
Km 101,0 W środkowej części zachodniego brzegu wąska cieśnina łączy jezioro Dębno Wielkie z jeziorem Dębno Małe. Płynąc w kierunku zachodnim przecinamy jezioro Dębno Małe otoczone lasami.
Km 100,0 Na zwężeniu przed następnym jeziorkiem most na drodze Drawsko-Kalisz Pomorski. P 2 km - wieś Żołędowo, L 4,5 km - wieś Poźrzadło.

Poniżej mostu drogowego Drawa przepływa przez teren poligonu wojskowego, o czym informuje umieszczona na moście tablica. Aby kontynuować dalszy spływ, należy w tym miejscu koniecznie odszukać posterunek wojskowy i uzyskać zgodę na przepłynięcie tego odcinka szlaku. Po uzyskaniu zgody - płynąć bez wysiadania na brzeg odcinkiem stojącej wody do Elektrowni Borowo. Uwaga: Należy liczyć się z ewentualnością oczekiwania na możliwość przepłynięcia tego odcinka szlaku lub z koniecznością przewiezienia kajaków na dalszą trasę.
Po trzech kilometrach od mostu rzeka rozgałęzia się: P - zastawka, za którą znajduje się zarośnięte koryto Starej Drawy, L - wąskie, długie, otoczone lasem jezioro zaporowe, nazwane na początku Zły Łęg, dalej - jezioro Strunowe.
Km 93,0 Wpłynąć na jezioro Zły Łęg, pozostawiając z prawej mało widoczny odpływ Starej Drawy. Jezioro przypomina szeroką rzekę o bagnistych brzegach, porośniętych lasem. Jeż. Zły Łęg przechodzi w jeż. Strunowe.
Km 92,0 Most drogowy na jeziorze Strunowe - tu można by wodować kajaki po przewiezieniu ich przez tereny poligonu. Kierunek spływu - południowy.
Km 89,5 Skanalizowana rynna w kierunku południowym doprowadza do leśniczówki i wsi Borowo. We wsi sklep.
Przy zakładzie wodnym lądować za mostem z prawej strony, przy szerokich, drewnianych schodach. Przenoszenie 150 m prawym brzegiem na kanał dochodzący do jeziora Prostynia. Obok dobre miejsce biwakowe.
Km 88,8 Jezioro Prostynia: powierzchnia 57 ha, długość 1,7 km, szerokość do 500 m, maksymalna głębokość 5 m. Brzegi całkowicie zalesione. Jezioro skręca stopniowo na południowy wschód.
Km 86,8 Wypływ rzeki ze zwężonej, południowej części jeziora Prostynia. Uregulowana szerokość Drawy wynosi 12 m. Proste odcinki wśród łąk.
Km 83,7 Most drogowy, P - wieś Prostynia - poczta, sklep.
Km 83,0 P - ujście Starej Drawy, obie odnogi łączą się ponownie w jedno koryto. Most kolejowy linii Stargard Szczec. - Kalisz Pom. Most drogowy na trasie Ręcz
- Kalisz Pom.
Km 82,0 Poniżej obu mostów, na prawym brzegu, widać pomost - pochylnię do wynoszenia kajaków, piaszczystą plażę i parking samochodowy. Do przyst. PKS i do stacji PKP Prostynia - 400 m. Tutaj można rozpocząć spływ Drawą przez woj. gorzowskie. Prostymi odcinkami rzeka przecina rozlegle łąki.
L - ujście rzeki Mąkowarki, płynącej przez Kalisz Pom. i malownicze, zalesione Jeż. Mąkowarskie. Można dostać się na nie płynąc 1,5 km Mąkowarką pod bystry prąd.